ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Сайт - Marco Concert, розташований у мережі Інтернет за адресою: marcoconcert.com.
Адміністрація Сайту – ТОВ “Марко Концерт” ЄДРПОУ 40363318
Користувач – фізична або юридична особа, яка розмістила свою персональну інформацію за допомогою Форми зворотного зв'язку на сайті з метою передачі даних Адміністрації Сайту. Форма зворотного зв'язку - спеціальна форма, де Користувач розміщує свою персональну інформацію з метою передачі даних Адміністрації Сайту.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Справжня Політика конфіденційності є офіційним типовим документом Адміністрації Сайту та визначає порядок обробки та захисту інформації про фізичних та юридичних осіб, які використовують Форму зворотного зв'язку на Сайті.
2.2. Метою цієї Політики конфіденційності є забезпечення належного захисту інформації про Користувача, у т.ч. його персональних даних від несанкціонованого доступу та розголошення.
2.3. Відносини, пов'язані зі збором, зберіганням, розповсюдженням і захистом інформації про користувачів регулюються цією Політикою конфіденційності та чинним законодавством України.
2.4. Чинна редакція Політики конфіденційності є публічним документом, розроблена Адміністрацією Сайту та доступна будь-якому Користувачу мережі Інтернет при переході за посиланням «Політика конфіденційності».
2.5. Адміністрація Сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності.
2.6. При внесенні змін до Політики конфіденційності Адміністрація Сайту повідомляє про це Користувача шляхом розміщення нової редакції Політики конфіденційності на Сайті marcoconcert.com.
2.7. При розміщенні нової редакції Політики конфіденційності на Сайті попередні редакції зберігаються в архіві документації Адміністрації Сайту.
2.8. Використовуючи Форму зворотнього зв'язку, Користувач висловлює свою згоду з умовами цієї Політики конфіденційності.
2.9. Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність одержуваної (зібраної) інформації про Користувача.

3. УМОВИ ТА ЦІЛІ ЗБОРУ Й ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Персональні дані Користувача такі як: ім'я, прізвище, e-mail, телефон та ін., передаються Користувачем Адміністрації Сайту за згодою Користувача.
3.2. Передача персональних даних Користувачем Адміністрації Сайту через Форму зворотного зв'язку означає згоду Користувача на передачу його персональних даних.
3.3. Адміністрація Сайту здійснює обробку інформації про Користувача, у т.ч. його персональних даних, таких як: ім'я, прізвище, e-mail, телефон та ін., а також додаткову інформацію про Користувача, що надається їм за своїм бажанням: організація, місто, посада
та ін. з метою виконання ззобов'язань перед Користувачем Сайту.
3.4. Обробка персональних даних здійснюється на основі принципів:
а) законності цілей і способів обробки персональних даних та сумлінності;
б) відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним та заявленим при зборі персональних даних;
в) відповідності обсягу та характеру оброблюваних персональних даних способам обробки персональних даних та цілям обробки персональних даних;
г) неприпустимість об'єднання створених для несумісних між собою цілей баз даних, які містять персональні дані.
3.5. Адміністрація Сайту здійснює обробку персональних даних Користувача за його згодою з метою надання послуг/продажу товарів, що пропонуються на Сайті.

4. ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Персональні дані Користувача зберігаються виключно на електронних носіях і використовуються суворо за призначенням, обумовленим у п.3 цієї Політики конфіденційності.

5. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Персональні дані Користувача не передаються будь-яким третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених цією Політикою конфіденційності, зазначених у Згоді з розсилкою.
5.2. Надання персональних даних Користувача за запитом державних органів, органів місцевого самоврядування здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України.

6. ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗНИЩЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1. Персональні дані Користувача зберігаються на електронному носії сайту безстроково.
6.2. Персональні дані Користувача знищуються за бажання самого користувача на підставі його звернення або з ініціативи Адміністратора сайту без пояснення причин шляхом видалення Адміністрацією Сайту інформації, розміщеної Користувачем.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

Користувачі мають право на підставі запиту отримувати від Адміністрації Сайту інформацію, щостосується обробки його персональних даних.

8. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОРИСТУВАЧІВ

Адміністратор Сайту вживає технічних та організаційно-правових заходів для забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу доних, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій.

9. ЗВЕРНЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ

9.1. Користувач має право надсилати Адміністрації Сайту свої запити, в т.ч. щодо використання/видалення його персональних даних, передбачені п.3 Політикою конфіденційності у письмовій формі за адресою, зазначеною у п.1.
9.2. Запит, що надсилається Користувачем, повинен містити таку інформацію: для фізичної особи:
– номер основного документа, що засвідчує особу Користувача чи його представника;
– відомості про дату видачі зазначеного документа та орган, що його видав;
– дату реєстрації через Форму зворотного зв'язку;
– текст запиту у довільній формі;
– підпис Користувача або його представника.
Для юридичної особи:
– запит у довільній формі на фірмовому бланку;
– дата реєстрації через Форму зворотного зв'язку;
– запит має бути підписаний уповноваженою особою з додаванням документів, що підтверджують повноваження особи.
9.3. Адміністрація Сайту зобов'язується розглянути і направити відповідь на запит Користувача, що надійшов, протягом 30 днів з моменту надходження звернення.
9.4. Вся кореспонденція, отримана Адміністрацією від Користувача (звернення в письмовій/електронній формі) відноситься до інформації обмеженого доступу і без письмової згоди Користувача до розголошення не підлягає. Персональні дані та інша інформація про Користувача, який направив запит, не можуть бути без спеціальної згоди Користувача використані інакше як для відповіді на тему отриманого запиту або у випадках, прямо передбачених законодавством.

Редакція: 7/01/2023